null

Een kleine update van onze formulieren: je kunt nu voor- en achternamen scheiden bij het verzamelen van namen in formulieren. Dit is handig als je deze gegevens moet exporteren in een formaat dat aparte voor- en achternamen vereist. Deze vind je in je formulierinstellingen.